+90 0216 573 33 60

Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

BZG Motors Oto Kiralama Sözleşmesi Şartları

 

 • ARACIN KULLANIMI
 1. Aracı sadece kiracı ya da şirketin belirlediği kişi/kişiler kullanabilir. Bu şahıslar dışında kalan kişiler, geçerli ehliyete sahip olsalar bile, aracı kullanmaları halinde gerek araçta ve gerekse üçüncü şahıslar nezdinde oluşacak zarardan kiracı herhangi bir ihtar ya da ilhama bağlı olmaksızın sorumludur. Aşağıda belirtilen kiracı tarafından tayin edilip araacı kullanan sürücüyü de kapsar.
 2. Kiralanan araç bedeli yolcu taşıma, yük taşıma, suç nitelikte eşya taşımak gibi işlerde kullanılmaz. Her ne nedenle olursa olsunaracı müsadere altında alınması, araçtan kaynaklanmayan bir nedenle meni gibi kusurlardan her şeklinde kiracı sorumlu olup, geriye alınmasına geçecek süre için kira bedeli ve diğer tüm masrafları ödemek zorundadır.
 3. Uzun süreli kiralamada normal kullanıma ait tamir bakımile yedek parça ve şastik giderleri kiralayana ait olup, kiralayanın onay vermediği yer ve kişilerce yapılan tamiratlar kiralayana rücu edilmez.
 4. Hatalı kullanım sonucu oluşan kiracı sorumlu olup, aracın taşıma, bakım, tamir, yedek parça vs. giderleri eli aracın çalışması nedeniye oluşan zararları, geçerli araç kiralama tarifesi dahilinde kiracı herhangi bir ilma kalmaksızın nakten ve defaaten ödemek zorundadır.
 5. Araç 1 aylık kiralamalarda aracın bakım ücreti kiralayana aittir.

 

 • KİRALAMA ÜCRETLERİ
 1. Kiralama bedeli, anlaşılan bedel üzerinden ve şekilde ödenecektir. Benzin gideri kiralayana aittir.
 2. Kilometre hesabı kiralamalarda aracın sayacı geçerli olup, işbu sayaç ile oynamanın tesbiti halinde aracı kiralayana her teslim tarihi ve saati dikkate alınmak sureti ile 60 km. yol yağıldığı gözetilerek fiyatlandırma yapılacak ve bu kira bedeline itiraz olunmayacaktır. Kiralayanın her türlü şikayet hakkı saklıdır.
 3. Saatlik kiralamada her 10 dakika gecikme tam saat, günlük kiralamada 2 saatlik gecikme tam gün olarak kabul ile bakiyeye ücret tahsil edilir.
 4. Günlük kiralamalar 24 saat üzerinden yapılır. Teslim saatinen sonra getirilen ve iş yerinin kapanmasında kaynaklanan sebeple teslimin gecikmesinden kiracı sorumludur.

 

 • ÖDEME

Ödeme anlaşınan şekilde ödenecektir. Yukarıda yazılan zarar ve gecikmeler derhal verilmiş ise hiçbir itiraza gerek kalmaksızın verilmiş teminattan kesilir.

 

 

 • SİGORTA

1- Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri, dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

2-Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

3-Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet pirimi’ni ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.
b- Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.
c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.
d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

4-Lastik yarılmaları, cam kırılmaları teminat dışında  olup oluşacak zararlardan kiracı sorumludur.

 

 

 • DİĞER HÜKÜMLER
 1. Kiracı işbu sözleşmeyi imzalamakla aracı tüm yedekleri ile hasarsız tüm belgeleriyle eksiksiz olarak teslim aldığını kabul eder.
 2. Kiracı aksine bir anlaşma olmadıkça, aracı teslim aldığı şekilde ve yerde teslim edecektir. Kiracı kira süresini uzatmak istiyorsa bu durumu günlük kiralamada 3 saat, günlük kiralamada 1 gün öncesinden bildirmek zorundadır.
 3. Geri teslimat yeri ve saatine uyulamamsı halinde,teminat olarak yatırılan miktardan kesinti yapılabilir.
 4. Kiralayan her hangi bir sebep göstermeksizin, anlaşmayı feshedebilir.
 5. Araçta bırakılan eşyaların kaybolmasından kiralayan sorumlu değildir.
 6. Araçlar yurt dışına çıkartılamaz.
 7. Taraflar arası anlaşmazlıklarda kiralayana ait defterler geçerlidir.
 8. Taraflar arası anlaşmazlıklarda Anadolu Yakası mahkemeleri yetkilidir.
 9. Kiracı belirttiği adrese yapılan tebligatları kabul etmiş sayılır.
 10. Trafik cezaları kiracıya aittir.
 11. Kiracı, kiraladığı sürece çıkacak olan OGS ve trafik cezalarının kredi kartından çekilmesini hükmünü kabul eder
 12. İşbu sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanmış, okunarak imza altına alınmıştır.
BZG MOTORS Araç Kiralama Hiz.

Flora Residence D:2313
Ataşehir - İstanbul / Türkiye

+90 0216 573 33 60

info@ustunyazilim.com

Biz Sizi Arayalım

Sizi aramamızı istermisiniz ?

web tasarım, web programlama, web dizayn 2016 © BZG MOTORS Araç Kiralama Hiz. tüm Hakları Saklıdır.